יום ראשון, 18 בינואר 2009


יום שבת, 17 בינואר 2009

טחנת כושר

פרוייקט זה עוסק בשימור ומחזור תחנת הקמח הגדולה ביפו בדרך בן צבי